Granica została przekroczona po raz pierwszy. "Grozi nam epidemia"

2024-05-29 8:17

Epidemiolodzy ostrzegają przed możliwym pojawieniem się lokalnych epidemii. Wszystko przez liczbę uchyleń dotyczących obowiązkowych szczepień osób do 19. roku życia. Tylko w śląskim sanepidzie zarejestrowano przeszło 12 tysięcy uchyleń.

Granica została przekroczona po raz pierwszy. Grozi nam epidemia
Autor: Getty Images Granica została przekroczona po raz pierwszy. "Grozi nam epidemia"

Coraz więcej uchyleń od szczepień. Granica przekroczona

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB ma za zadanie gromadzić informacje dotyczące liczby osób uchylających się od obowiązkowych szczepień. Liczba ta odnosi się do osób, które w danym roczniku podlegają szczepieniom. Jak można się dowiedzieć, liczba ta obejmuje dzieci i młodzież do 19. roku życia, które podlegają szczepieniom według obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych. Przypadki uchyleń monitorowane są od 2003 roku. Od tego czasu systematycznie i znacząco rośnie liczba rodziców, którzy odmawiają podania dzieciom obowiązkowych szczepień. W 2023 roku po raz pierwszy została przekroczona granica 80 tysięcy uchyleń - dla porównania w roku 2015 ta liczba nie przekroczyła 20 tysięcy.

Specjaliści z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, cytowani przez portal Zdrowie Trójmiasto powiedzieli:

Taka sytuacja grozi nam epidemiami wyrównawczymi chorób, przeciw którym mamy dostępne, bezpłatne, bezpieczne i skuteczne szczepionki

Jak tłumaczą, dotyczy to w szczególności miejsc, kiedy na danym terenie zbierze się większa liczba niezaszczepionych dzieci. Wówczas kontakt na przykład z wirusem odry może w dłużej konsekwencji prowadzić do wybuchu lokalnych epidemii.

Szczepienia na Podkarpaciu. Jest tragicznie źle

Ogólnopolski "trend". Liczba uchyleń stale rośnie

W niemal każdym województwie padły rekordy uchyleń. Dla przykładu w województwie mazowieckim w 2022 roku zarejestrowano 9 827 uchyleń, a w 2023 roku było ich już aż 13 043. Ten przykład wskazuje na ogólnopolski trend jeśli chodzi o omijanie obowiązkowych szczepień przez rodziców. Wyłącznie w ciągu ostatnich 5 lat liczba uchyleń zwiększyła się niemal dwukrotnie. W 2019 wynosiła ona 48,6 tysiąca a w 2023 roku wzrosła aż do 87,3 tysięcy. 

Uchylenia są monitorowane od 2003 roku, kiedy to łączna ich liczba wynosiła zaledwie 3077 przypadków. Liczba ta opracowywana jest na podstawie raportów pracowników ochrony zdrowia przekazywanych do Inspekcji Sanitarnej. Stan szczepień jest uaktualniany co kwartał, a raz do roku publikowany jest pełny raport. Warto zaznaczyć, że liczbie uchylających się od szczepień zawarte są również odmowy, które później zostały cofnięte. Wśród uchylających raportowane są również osoby, które miały odroczone szczepienia z powodów na przykład zdrowotnych. Oznacza to, że osoby, które początkowo się uchyliły bądź rodzice nie wyrazili zgody i później zmienili zdanie, wciąż są ujęte w wykazie uchyleń. Warto jednak zaznaczyć, że odmowa kilku szczepień w przypadku jednego dziecka wciąż jest liczona wyłącznie jako jedna odmowa.