Zespół Alicji w Krainie Czarów, czyli rzeczywistość w krzywym zwierciadle

2020-07-16 15:08

Zespół Alicji w Krainie Czarów związany jest z chwilowym zniekształceniem odbioru rzeczywistości: rzeczy wydawać się mogą mniejsze lub większe, części ciała obce, a otaczający świat – nieco nierealny. Zespół Alicji w Krainie Czarów to zaburzenie psychosensoryczne. Jakie są jego przyczyny? Czy zespół Alicji w Krainie Czarów wymaga wdrożenia jakiegoś leczenia?

zespół alicji w krainie czarów
Autor: thinkstockphotos.com
 • Zespół Alicji w Krainie Czarów polega na błędnym odbiorze rzeczywistości - przedmioty mogą wydawać się większe lub mniejsze niż są naprawdę, dźwięki głośniejsze a czas dla osoby dotkniętej zespołem płynie znacznie szybciej lub wolniej.

 • Zespół Alicji w Krainie Czarów występuje zazwyczaj u małych dzieci i samoistnie ustępuje.

 • Diagnostyka zespołu polega na wykluczeniu innych, poważniejszych schorzeń.

Zespół Alicji w Krainie Czarów (ang. Alice in Wonderland Syndrome) to problem, który najczęściej spotykany jest u małych dzieci i który – po pewnym czasie – całkowicie samoistnie ustępuje.

Może on jednak zdarzyć się w dowolnym wieku i, czemu nietrudno się dziwić, objawy zespołu Alicji w Kranie Czarów mogą doprowadzać do dość znacznego zaniepokojenia. Czym jednak jest w ogóle jednostka, której nazwa kojarzy się jedną ze znanych bajek?

Spis treści:

 1. Objawy zespołu Alicji w Krainie Czarów
 2. Skąd wywodzi się nazwa schorzenia?
 3. Przyczyny zespołu Alicji w Krainie Czarów
 4. Diagnostyka zespołu Alicji w Krainie Czarów
 5. Leczenie zespołu Alicji w Krainie Czarów

Objawy zespołu Alicji w Krainie Czarów

U każdej osoby z zespołem Alicji w Krainie Czarów epizody zaburzeń przejawiać się mogą nieco odmiennie. Ogólnie jednak czas ich utrzymywania się jest krótki – typowo sięga on kilku minut, zdarza się jednak i tak, że objawy występują znacznie dłużej, bo nawet przez pół godziny.

 1. Czym jednak w ogóle objawia się zespół Alicji w Krainie Czarów? Otóż, zmienionym odbiorem otaczającego świata. Obiekty zlokalizowane w polu widzenia mogą wydawać się mniejsze niż w rzeczywistości – takie zjawisko określa się jako mikropsje (np. bliski może wydawać się tak mały, jak mrówka).
 2. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, gdzie otaczające rzeczy będą odbierane jako zdecydowanie większe niż tak naprawdę są – to z kolei nazywane jest makropsjami (np. pies może przybierać rozmiary kilkupiętrowego budynku).
 3. W przebiegu zespołu Alicji w Krainie Czarów pacjent może być też przekonany, że otaczające go rzeczy znajdują się bliżej (pelopsje) lub dalej (telopsje) niż w rzeczywistości są.
 4. Podczas napadów możliwe jest też to, że pacjent inaczej będzie odbierał docierające do niego dźwięki (może mu się wydawać, że są one np. skrajnie głośne, tak jak w nadwrażliwości słuchowej). Może on również mieć poczucie, iż jego kończyny poruszają się niezależnie od jego woli.
 5. Zdarza się również i tak, iż osoba z zespołem Alicji w Krainie Czarów doświadcza zaburzonego odbioru upływu czasu: może jej się wydawać, że płynie on zdecydowanie szybciej lub zdecydowanie wolniej.

Skąd wywodzi się nazwa schorzenia?

Interesujące mogą być nie tylko objawy zespołu Alicji w Krainie Czarów, ale i to, skąd wzięła się ta dość intrygująca nazwa tej jednostki. Historia ta jest dość ciekawa: jednostka została po raz pierwszy opisana w 1952 roku, jednakże dopiero trzy lata później pojawiła się jej pierwsza nazwa – jej autorem był John Todd i właśnie od jego nazwiska specyficzne dolegliwości określane były jako zespół Todda.

Zdecydowanie jednak popularniejszą nazwą jednostki stała się inna – był nią właśnie zespół Alicji w Krainie Czarów. Termin ten wziął się stąd, że tytułowa bohaterka powieści Lewisa Carolla – Alicja – doświadczała zdarzeń, które odpowiadały objawom zespołu Todda. Pojawiały się nawet hipotezy, według których sam autor tej powieści, który doświadczał migren, mógł zmagać się z epizodami zniekształcenia rzeczywistości.

Zobacz:

Migrena w ciąży - przyczyny, leczenie, zapobieganie

Migrena miesiączkowa - jak przetrwać okres?

Bóle głowy u dzieci: przyczyny, niepokojące objawy [WYWIAD]

Przyczyny zespołu Alicji w Krainie Czarów

Pojawiające się w przebiegu zespołu Alicji w Krainie Czarów dolegliwości są na tyle nietypowe, że już wielu badaczy poszukiwało przyczyn tychże zaburzeń. Do tej pory nikomu jednak nie udało się odkryć, co jest bezpośrednio odpowiedzialne za pojawianie się tego problemu.

Koncepcji na temat patogenezy zespołu Alicji w Krainie Czarów jest wiele. Niektórzy uczeni przekonują, że związek z tym problemem mają migreny – część z nich jest nawet zdania, że objawy, które pojawiają się w przebiegu jednostki, są tak naprawdę aurą migrenową. Inni z kolei specjaliści przekonują, że prowokować nietypowe dolegliwości może nieprawidłowa czynność elektryczna komórek nerwowych i związane z nią zaburzenia ukrwienia struktur ośrodkowego układu nerwowego.

Poza już wymienionymi, jako potencjalne przyczyny zespołu Alicji w Krainie Czarów wymienia się też udar mózgu, padaczkę (częsta przyczyna u dzieci) czy występowanie nieprzewidzianych reakcji po zażywaniu różnych substancji psychoaktywnych.

Jeszcze inni z kolei uczeni sugerują, że problem może być związany z zakażeniami wirusowymi – odnotowywano bowiem przypadki osób, u których objawy zespołu Alicji w Krainie Czarów powiązane były z zachorowaniem na mononukleozę.

Diagnostyka zespołu Alicji w Krainie Czarów

Nie ma jakiegoś jednego badania, które jednoznacznie potwierdziłoby lub wykluczyło istnienie u pacjenta zespołu Alicji w Krainie Czarów. Jeżeli pacjentowi z podejrzeniem tej jednostki zalecane są jakiekolwiek badania, to są one wykonywane po to, aby wykluczyć istnienie u niego jakichś schorzeń, które mogłyby być przyczyną pojawiania się nietypowych dolegliwości – takich jak np. guz mózgu.

Jako przykłady badań, które mogą być zlecane pacjentowi, u którego występują objawy odpowiadające zespołowi Alicji w Krainie Czarów, można podać:

 • badania obrazowe głowy (takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny),
 • elektroencefalografię (EEG),
 • badania laboratoryjne (np. morfologię krwi, badania stężeń wykładników stanu zapalnego – przeprowadzenie tychże badań ma na celu przede wszystkim wykrycie u pacjenta ewentualnej infekcji).

Leczenie zespołu Alicji w Krainie Czarów

Objawy zespołu Alicji w Krainie Czarów z pewnością mogą bardzo nawet niepokoić, jedno jednak można powiedzieć na pewno: ogólnie problem ten nie jest groźny. W większości przypadków jego przejawy co jakiś czas pojawiają się u młodego pacjenta i po pewnym czasie – zwłaszcza, gdy przekroczy on już próg dorosłości – całkowicie samoistnie ustępują.

Co jednak zrobić w trakcie napadów zespołu Alicji w Krainie Czarów?

Zalecane jest wtedy zaczerpnięcie kilku wdechów, odpoczynek i spokojne przeczekanie, aż zmienione postrzeganie rzeczywistości po prostu przeminie. Czasami – szczególnie jeżeli problemy pojawiają się w związku z jakimiś innymi zaburzeniami – pomóc może ich właściwe leczenie.

Jako przykład można podać sytuację, gdzie objawy zespołu Alicji w Krainie Czarów powiązane są z migrenowymi bólami głowy – skuteczne zapobieganie epizodom tejże przypadłości może skutkować ograniczeniem częstości epizodów zmienionego odbioru otaczającego świata.

CZY GROŻĄ CI ZABURZENIA OSOBOWOŚCI?

Pytanie 1 z 10
Ogólnie swój nastrój oceniasz jako: