Bazofile: odpowiadają za reakcje alergiczne, a ich poziom odzwierciedla stan organizmu

2022-06-28 10:48

Bazofile to najmniej liczna populacja krwinek białych, czyli leukocytów. Zarówno podwyższona, jak i obniżona ilość tych komórek we krwi może świadczyć o różnych problemach. Jakie mogą być przyczyny takich odchyleń i jak prawidłowo interpretować wynik badania bazofili u dziecka?

Bazofile
Autor: Getty images Odpowiadają za reakcje alergiczne, a ich poziom odzwierciedla stan organizmu

Bazofile są częścią twojego układu odpornościowego i odgrywają rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Niski poziom tych krwinek oznacza reakcją alergiczną, duży - pojawia się niekiedy przy niektórych nowotworach krwi.

Obliczanie ilość bazofili we krwi to element badania morfologicznego. Sprawdź, po co wykonywać morfologię i o czym świadczą wysokie lub niskie ilości bazofili.

Spis treści

 1. Bazofile w morfologii
 2. Czym są bazofile?
 3. Jaka jest norma bazofili u dziecka?
 4. Kiedy bada się bazofile u dziecka?
 5. Przyczyny podwyższonej ilości bazofili u dziecka
 6. Przyczyny obniżonej ilości bazofili u dziecka
 7. Jak interpretować wyniki badania bazofili u dziecka?
Zdaniem eksperta: Morfologia krwi z rozmazem

Bazofile w morfologii

Morfologia krwi uznawana jest za jedno z podstawowych badań laboratoryjnych całkowicie słusznie – pobranie od małego pacjenta naprawdę niewielkiej ilości płynu krążącego w jego naczyniach krwionośnych umożliwia wykrycie wielu różnych problemów zdrowotnych, bo zarówno niedokrwistości, jak i zaburzeń odporności czy nawet i nowotworów układu krwiotwórczego.

Zawsze konieczne jest przyjrzenie się wszystkim oznaczanym w trakcie morfologii krwi parametrom, analizowanie poszczególnych z nich również jest jednak wyjątkowo istotne – inne bowiem są przyczyny nieprawidłowości dotyczące poziomów płytek krwi czy czerwonych oraz białych krwinek.

Ostatnia z wymienionych grupa ciałek krwi jest szczególnie interesująca dla lekarza, ponieważ do niej zaliczanych jest kilka różnych populacji białych krwinek, takich jak monocyty, limfocyty, neutrofile oraz eozynofile i bazofile.

Czytaj również: Pancytopenia – zaburzenie morfologii krwi

Pobranie krwi u dziecka – jak przygotować się do wizyty w laboratorium?

Czym są bazofile?

Bazofile (w morfologii krwi oznaczane skrótem BASO) zaliczane są do grupy granulocytów, a ściślej mówiąc są one granulocytami zasadochłonnymi. Zawierają one w swoim wnętrzu ziarnistości, w których obecne są takie związki, jak m.in. serotonina, histamina, heparyna oraz interleukina-4.

Bazofile posiadają receptory dla przeciwciał IgE, w związku z czym mogą one brać udział w reakcjach alergicznych – ich zadaniem jest szybkie wywoływanie odpowiedzi alergicznej.

Oprócz tego komórki te odgrywają również rolę, wraz z innymi populacjami białych krwinek, w reakcjach występujących po wtargnięciu do organizmu różnych obcych substancji czy drobnoustrojów.

Jaka jest norma bazofili u dziecka?

Bazofile są najmniej liczną populacją białych krwinek – ogólnie norma bazofili u dziecka czy dorosłego jest podobna i wynosi ona od 0 do 300/mikrolitr krwi lub od 0 do 1%.

Nieco inne bywają normy bazofili u noworodków – u dzieci, które dopiero co przyszły na świat, za prawidłowy uznaje się poziom tych komórek wynoszący do 2,5%, w krótkim jednak czasie – liczonym zasadniczo w dniach – ilość granulocytów u noworodków zaczyna być taka sama jak u starszych dzieci czy dorosłych.

Podane wyżej normy nie są uniwersalne – różne laboratoria, ze względu na odmienne metody oznaczania ilości bazofili we krwi, mogą mieć przyjęte nieco inne normy, dlatego też przed przystąpieniem do zinterpretowania wyniku bazofili u dziecka zawsze należy najpierw przyjrzeć się temu, jakie wartości w danej placówce uznawane są za prawidłowe.

Czytaj również: Czym są ALERGENY? Jakie substancje i dlaczego wywołują reakcję alergiczną?

imfocyty u dzieci: norma. O czym świadczą podwyższone, a o czym obniżone limfocyty?

Kiedy bada się bazofile u dziecka?

Ogólnie zalecane jest rutynowe – raz na 6-12 miesięcy – wykonywanie morfologii krwi. Pozwala to bowiem wcześnie wykrywać różne nieprawidłowości i to zanim doprowadzą one do wystąpienia u pacjenta jakichkolwiek dolegliwości.

Jeżeli zaś chodzi o konkretne problemy, w których przypadku warto przyjrzeć się poziomowi właśnie bazofili we krwi, to są nimi przede wszystkim objawy alergii, dolegliwości sugerujące to, że u dziecka mógł rozwinąć się nowotwór układu krwiotwórczego oraz przewlekłe stany zapalne.

Przyczyny podwyższonej ilości bazofili u dziecka

Patrząc na to, jaka jest podstawowa funkcja bazofili, nietrudno się domyślić, że główną przyczyną podwyższenia ich poziomu we krwi (co fachowo określane jest jako bazofilia) są schorzenia alergiczne. Istnieją jednak jeszcze i inne problemy, w których przebiegu dochodzić może do zwiększenia ilości bazofili we krwi – mowa tutaj o takich jednostkach, jak:

 • niedoczynność tarczycy,
 • choroby nowotworowe (takie jak np. chłoniak Hodgkina, przewlekła białaczka szpikowa),
 • gruźlica,
 • choroby zapalne przewodu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego),
 • zaburzenia lipidowe (w szczególności w postaci hiperlipidemii).

Przyczyny obniżonej ilości bazofili u dziecka

Nieprawidłowy jest zarówno podwyższony, jak i obniżony poziom bazofili we krwi – drugi z wymienionych problemów jest jednak dość rzadko spotykany i określany on jest jako bazocytopenia.

Doprowadzić do niej może stosowanie różnych leków (m.in. glikokortykosteroidów oraz środków przeciwpadaczkowych), przewlekły stres czy zaburzenia hormonalne (np. nadczynność kory nadnerczy oraz nadczynność tarczycy). Inną jeszcze możliwą przyczyną obniżonej ilości bazofili u dziecka są ostre infekcje.

Jak interpretować wyniki badania bazofili u dziecka?

Po pierwsze w celu prawidłowego przeanalizowania wyniku badania bazofili we krwi konieczne jest zapoznanie się z obowiązującą w danym laboratorium normą. To jednak nie wystarczy – niezbędne jest bowiem przeanalizowanie całego wyniku morfologii krwi, czyli wartości wszystkich oznaczonych w jej trakcie parametrów.

Same bowiem odchylenia dotyczące wyłącznie bazofili – przy prawidłowych wartościach pozostałych wskaźników – rzadko świadczą o tym, że dziecko czy osoba dorosła choruje na jakiekolwiek schorzenie.

Choroby wieku dziecięcego. Czy rozpoznasz je po objawach?

Pytanie 1 z 10
Powiększenie oraz obrzęk ślinianki przyusznej, wysoka gorączka, złe samopoczucie, ból podczas jedzenia i picia to jedne z najczęstszych objawów:
Zdjęcie