Synchronia menstruacyjna. Czy przyjaciółki mogą miesiączkować w tym samym czasie?

2019-06-27 9:53

Czy bliskie sobie przyjaciółki mogą miesiączkować w tym samym czasie? Synchronia menstruacyjna traktowana jest jako medyczny mit, ale wiele kobiet obserwuje takie zjawisko. Jak to możliwe, że cykle miesiączkowe kobiet potrafią się zsynchronizować?

Synchronia menstruacyjna
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Kiedy rozpoczęto badania nad synchronią menstruacyjną?
  2. Jakie są przyczyny synchronii menstruacyjnej?
  3. Synchronia menstruacyjna... nie istnieje?

Istnieją teorie, które mówią, że gdy kobiety spędzają ze sobą dużo czasu, nie tylko mówią i myślą tak samo, ale również mają miesięczkę w tym samym okresie. Jak to możliwe?

W artykule przeczytasz:

  1. Kiedy rozpoczęto badania nad synchronią menstruacyjną?
  2. Jakie są przyczyny synchronii menstruacyjnej?
  3. Synchronia menstruacyjna... nie istnieje?

Kiedy rozpoczęto badania nad synchronią menstruacyjną?

Nad zjawiskiem synchronii menstruacyjnej przeprowadzono wiele badań naukowych. Za osobę, która po raz pierwszy wspomniała o synchronii menstruacyjnej, uznaje się amerykańską psycholożkę, Marthę McClintock.

Kobieta prowadziła dość interesujące badania w latach 70. poprzedniego wieku. Dotyczyły one ponad stu studentek, które mieszkały razem w akademiku.

Badaczka twierdziła, że tak jak na początku moment rozpoczęcia cyklu u wspólnie zamieszkujących koleżanek różnił się średnio o 8-9 dni, tak po kilku miesiącach różnica ta miała maleć do około 5 dni.

Na potwierdzenie swojej teorii, że synchronia menstruacyjna rzeczywiście istnieje, psycholog podawała dane, według których u przypadkowo wybranych kobiet różnica w momencie startu cyklu miesiączkowego sięgać miała 10 dni.

Jakie są przyczyny synchronii menstruacyjnej?

Dość zrozumiałe jest to, że tezy dotyczące możliwości synchronizacji cyklów miesiączkowych bliskich sobie kobiet wzbudziły zdziwienia niejednej osoby. Jakie miałoby bowiem być podłoże takiego zjawiska? Bardzo logiczne - kobietom łatwiej znosić uciążliwe objawy miesiączki, kiedy cierpiałaby z ich powodu nie tylko jedna, lecz obie kobiety na raz.

Możliwość występowania synchronizacji menstruacyjnej tłumaczono tym, że przebywające ze sobą kobiety wpływają na siebie wzajemnie poprzez wydzielanie feromonów. Ten właśnie aspekt miałby sprzyjać zrównaniu się cykli miesiączkowych bliskich przyjaciółek. Kiedy jednak spojrzy się na to zagadnienie nieco szerzej, to wtedy okazuje się, że teorii skoncentrowanych wokół przyczyn synchronii menstruacyjnej jest zdecydowanie więcej.

Warto wiedzieć

Patrząc z ewolucyjnego punktu widzenia, synchronia menstruacyjna jak najbardziej miałaby swoje wyjaśnienie. Otóż występowanie u bardzo bliskich sobie kobiet miesiączek jednocześnie, w tym samym czasie, mogłoby… sprzyjać wychowaniu przez nich potomstwa.

Gdy cały cykl rozpoczyna się u dwóch kobiet dokładnie w tym samym momencie, istnieje przecież prawdopodobieństwo, że także i do owulacji dojdzie w tymże samym czasie. Pojawia się wobec tego możliwość zajścia przez bliskie sobie kobiety w ciążę w podobnym terminie – w takiej sytuacji ich porody, przynajmniej teoretycznie, miałaby miejsce także w podobnym czasie.

Zjawisko to sprzyjałoby więc wspólnemu wychowywaniu potomków, co jest zdecydowanie łatwiejsze niż sytuacja, gdy matka zostaje z opieką nad dzieckiem całkowicie sama.

Synchronia menstruacyjna... nie istnieje?

Tak jak rzeczywiście różne teorie dotyczące możliwości występowania u kobiet synchronii menstruacyjnej wydają się nawet całkowicie przekonujące, tak jednak wielu różnych badaczy neguje możliwość istnienia tego zjawiska.

Zwracają oni chociażby uwagę na fakt, że cykl miesiączkowy u żadnej kobiety nie jest stały. Jego przebieg mogą zaburzać czynniki, z którymi w swoim życiu styka się każda kobieta, takie jak doświadczanie silnego stresu, różne choroby (np. infekcje) czy zmiany masy ciała.

Oprócz tego nie tylko wspominana wcześniej M. McClintock, ale i inni badacze prowadzili analizy nad możliwością występowania u kobiet synchronii menstruacyjnej. Okazuje się, że większość uczonych dochodziła do wniosków, że zjawisko to najprawdopodobniej nie istnieje.

Dostępne są chociażby wyniki badań dotyczących afrykańskich plemion (gdzie w trakcie dwuletniej aż obserwacji nie stwierdzono u bliskich kobiet synchronizacji cykli miesiączkowych), jak i badania dotyczące homoseksualnych, będących ze sobą w związkach kobiet – bliższej relacji pomiędzy kobietami nie da się prawdopodobnie zbudować i nawet u takich osób wykluczano występowanie synchronii menstruacyjnej.

Nie można jednak powiedzieć stanowczo, że synchronia menstruacyjna nie istnieje. Patrząc jednak na to, do jakich wniosków dochodzą uczeni, najprawdopodobniej zjawisko to stanowi jeden z funkcjonujących w naszym świecie medycznych mitów.

Warto zwrócić uwagę na to, że do potencjalnych mitów dotyczących zdrowia podchodzić należy zawsze z dużą rezerwą. Tak jak bowiem zjawisko synchronii menstruacyjnej, jeżeli nawet by rzeczywiście istniało, nikomu by krzywdy nie zrobiło, tak już kierowanie się mitami dotyczącymi chociażby leczenia jakichś schorzeń, mogłoby już skutkować poważnymi nawet zagrożeniami dla zdrowia.

Kalkulator miesiączkowy

Chcesz wiedzieć w której fazie cyklu miesiączkowego jesteś? Oblicz swoje dni płodne, bezpłodne i okres.

Krok 1/2

Wybierz średnią długość cyklu: