CHORE DZIECKO: w jaki sposób można legalnie przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na chore dziecko?

2014-09-04 14:26

Rodzice ciężko chorych dzieci często już na początku walki o zdrowie swych pociech muszą zadbać o wsparcie finansowe. Nie zawsze bowiem dostępna i bezpłatna medycyna jest w stanie zagwarantować ich dzieciom wszystkie możliwe rozwiązania. Problem z uzyskaniem środków na kosztowne leczenie może rozwiązać publiczna zbiórka pieniędzy. Jak ją legalnie przeprowadzić?

Zbiórka pieniędzy
Autor: thinkstockphotos.com 18 lipca 2014 roku w życie weszła nowa ustawa o zbiórkach publicznych, do których zbieranie pieniędzy na cele charytatywne też się oczywiście zalicza.

Spis treści

  1. Chore dziecko: nowe prawo – istotna zmiana
  2. Chore dziecko: co znaczy zbiórka publiczna?
  3. Chore dziecko: kto może przeprowadzać zbiórkę?
  4. Chore dziecko: jak i gdzie zgłosić zbiórkę?
  5. Chore dziecko: co po przeprowadzonej zbiórce?

Niestandardowe zabiegi, zagraniczne operacje czy kosztowne rehabilitacje – to one najczęściej spędzają sen z oczu rodzicom chorych dzieci. Zebranie ogromnej ilości pieniędzy często przekracza możliwości rodziny, dlatego większość osób szuka pomocy finansowej wśród obcych osób, nieobojętnych na los cierpiących dzieci. By jednak taka publiczna zbiórka pieniędzy była legalna, musi być właściwie zorganizowana. Tylko wtedy osoby zbierające fundusze będą robić to zgodnie z prawem, a wpłacający datki będą mieć pewność, że ich wsparcie trafi do potrzebujących.

Chore dziecko: nowe prawo – istotna zmiana

18 lipca 2014 roku w życie weszła nowa ustawa o zbiórkach publicznych, do których zbieranie pieniędzy na cele charytatywne też się oczywiście zalicza. Stare prawo, funkcjonujące od 1933 roku, nakładało na zbierających obowiązek wystąpienia do władz o zgodę na zbiórkę. Nowe prawo (Ustawa z dnia 14 marca 2014 o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych) znosi tę powinność. To daje obywatelom całkowitą dowolność w wyborze organizacji czy celu, na jaki chcą oni przekazać swoje pieniądze. Zbiórkę na cele charytatywne może przeprowadzać każdy, bez dodatkowych opłat i zgody urzędników.

ZDROWIE DZIECKA: 5 mitów dotyczących LECZENIA DZIECKA. Czy rady babci rzeczywiście pomogą ci wyleczyć dziecko? >>

Chore dziecko: co znaczy zbiórka publiczna?

Nowa ustawa definiuje zbiórkę publiczną jako taką, w której zbierający i wspierający są dla siebie anonimowi, a miejsce zbierania datków jest przestrzenią publiczną. Datki zbierane na cele charytatywne mogą mieć zarówno wymiar finansowy, jak i być datkami w naturze. Ważne, by przepływ środków był rejestrowany, np. na wyciągu bankowym. Do zbiórek publicznych nie zaliczamy np. tych przeprowadzanych w gronie znajomych, loterii, zbiórek na terenie szkół wśród szkolnej młodzieży czy na cele religijne.

Chore dziecko: kto może przeprowadzać zbiórkę?

Podmiotami uprawnionymi do tego są organizacje pozarządowe, a także co najmniej trzyosobowe komitety powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej. Komitet społeczny powinien składać się z osób zdolnych do czynności prawnych i niekaranych. Powołanie do życia komitetu powinno nastąpić na podstawie aktu założycielskiego, który określa ustawa.

Chore dziecko: jak i gdzie zgłosić zbiórkę?

Zamiast dawnego pozwolenia na zbiórkę teraz organ zbierający datki powinien zgłosić to na portalu zbiórek publicznych (zbiorki.gov.pl), administrowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zgłoszenie należy wysłać do portalu drogą elektroniczną lub pocztową, powinno się ono pojawić do 7 dni od otrzymania. Istotne jest to, że jeśli planowana jest zbiórka drogą elektroniczną, wymagany jest również elektroniczny podpis lub bezpłatny profil zaufany (zakłada się go na stronie ePUAP.gov.pl). Pozytywną zmianą w ustawie jest również zniesienie dotychczasowej opłaty skarbowej, która wynosiła 84 zł od zbiórki.

Wrodzone wady serca: ubytek w przegrodzie między komorami, czyli VSD >>

Chore dziecko: co po przeprowadzonej zbiórce?

Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych środków w trakcie zbiórki publicznej należy dostarczyć ministrowi administracji i cyfryzacji (drogą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie określonym ustawą (najczęściej w ciągu 30 dni od daty zakończenia zbiórki). Zgłoszone sprawozdanie zostaje następnie zweryfikowane i opublikowane na portalu zbiórek publicznych na okres 10 lat. Środki, które zostaną zebrane, a nie będą rozliczone, zgodnie z ustawą będą przekazywane m.in. instytucjom kultury lub pomocy społecznej.