6 powodów, dla których SZEŚCIOLATKI powinny pójść DO SZKOŁY

2014-08-20 17:46

Jeśli jako rodzic sześciolatka, wciąż masz obawy, czy poradzi sobie on w pierwszej klasie, przeczytaj ważne argumenty za wcześniejszym posłaniem dziecka do szkoły. Niekiedy brak dostatecznej wiedzy jest właśnie przyczyną niepotrzebnych lęków rodziców. Dlaczego więc warto posłać sześciolatka do szkoły?

szesciolatek do szkoly
Autor: thinkstockphotos.com

1. Gotowość szkolna. Dziecko w wieku 6 lat ma silną potrzebę poznawania, stawania przed nowymi wyzwaniami i nauki. Przedszkole nie jest w stanie w pełni zaspokoić tych potrzeb u dziecka. Przeważająca ilość zabaw oraz godziny spędzane na odpoczynku czy jedzeniu, zabierają cenny czas, który dzieci mogłyby poświęcić na rozwój intelektualny. Wiele dzieci w przedszkolu się nudzi i to rodzice w dużej mierze muszą przejąć na siebie zadanie ich edukowania. Posyłając dziecko w wieku 6 lat do szkoły, ten problem nie ma miejsca. Dziecko w szkole zaspokaja swoją ciekawość świata w znacznym stopniu, poznaje nowe rzeczy, nabywa nowe umiejętności i chętnie wykorzystuje je w codziennym życiu. Wbrew obiegowym opiniom, dziecko rozpoczynające naukę w I klasie nie musi znać liter, czytać i sprawnie liczyć, bo te umiejętności nabędzie dopiero w szkole.  O tym czy dziecko posiada tzw. gotowość szkolną zaświadcza przedszkole w tzw. diagnozie przedszkolnej, ale i sami rodzice mogą w łatwy sposób to zweryfikować, porównując swoje obserwacje do wytycznych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Szansa na szybszy rozwój. Według  badań, na które powołuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że po roku nauki w szkole – dzieci, które rozpoczęły ją jako sześciolatki mają wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki i czytania niż rówieśnicy, którzy do szkoły poszli w wieku 7 lat. Także testy robione na koniec III klasy wypadają lepiej wśród tej pierwszej grupy. Ponadto dzieci, które zaczynają o rok wcześniej przygodę z edukacją, są lepiej rozwinięte od rówieśników, a ich duży potencjał umysłowy jest efektywniej wykorzystywany.  Dziecko, które wokół siebie nie ma bodźców, które skłaniają je do wysiłku – nie rozwija się umysłowo. Zatem im wcześniej dziecko rozpocznie naukę w szkole, tym szybciej rozwinie swoje umiejętności i uzdolnienia. Stanie się przy tym dojrzalsze emocjonalnie, bardziej samodzielne, odważne, pewniejsze siebie i będzie łatwiej nawiązywało kontakt z rówieśnikami i dorosłymi niż jego koledzy, którzy pozostali w przedszkolu.

3. Łatwiejszy start w późniejszych etapach edukacji. Dziecko rozpoczynające naukę w szkole w wieku 6 lat szybko prześcignie rówieśników w rozwoju i ułatwi sobie pokonywanie kolejnych szczebli edukacji. Wcześniej rozpoczęta edukacja to lepsze wyniki. Takie dzieci mają później większą motywację do nauki i rzadziej wypadają z systemu edukacyjnego. Dużym plusem jest obowiązkowa nauka języka obcego w pierwszej klasie oraz możliwość korzystania z komputera i Internetu. Szybszy start to o wiele łatwiejsze zdobywanie kolejnych poziomów wiedzy w tych obszarach edukacji. Nie jest tajemnicą, że młodsze dzieci uczą się i zapamiętują o wiele szybciej niż te starsze. Ta umiejętność osłabia się z wiekiem, dlatego tym bardziej warto zaczynać, gdy dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny. To zaprocentuje w przyszłości.

4. Płynność uczenia się czytania i pisania, bez zmiany nauczyciela i dostosowywania się do nowych wymagań. Idąc do pierwszej klasy, sześciolatek od samego początku uczy się z jednym nauczycielem. Nie występuje tu więc problem , który obserwowano do tej pory, gdy dzieci po pierwszym kontakcie z literami w przedszkolu szły do szkoły, w której nowy nauczyciel potrafił stawiać przed nimi nieco inne wymagania i a jego sposób prowadzenia zajęć  był inny niż ten, do którego dzieci przyzwyczaiły się w zerówce. Dzięki temu, że teraz  nauka pisania i czytania rozpoczyna się dopiero w szkole, od samego początku dziecko jest uczone przez tego samego nauczyciela, który poznaje jego możliwości i wybiera najlepszą dla dziecka metodę nauki. Ten sam nauczyciel i znane wymagania to brak stresu dla dziecka i jego rodziców, którzy dobrze komunikują się z wychowawcą rozumiejącym potrzeby ich pociechy.

5. Program nauczania w I klasie jest skrojony na miarę możliwości i umiejętności dzieci sześcioletnich. Siedmiolatek na tle takiego programu jest skazany na nudę. Sześciolatek aktywnie zdobędzie wiedzę w sposób dostosowany  do wieku. W pierwszej klasie dziecko rozpoczyna naukę czytania i pisania, tak jak to było wcześniej w zerówce, ale wiedzę tę zaczyna wykorzystywać w szerszym kontekście. Program nauczania jest zintegrowany,  czyli w ciągu jednej lekcji dziecko otrzymuje wiedzę z różnych obszarów. Różne treści edukacyjne na jednych zajęciach to odpowiedź na potrzeby dziecka, które nie zawęża swojej ciekawości świata do jednego tematu i jest żądne wiedzy w szerszym ujęciu. Istotną rzeczą jest również system oceniania. W pierwszych trzech klasach uczniowie nie otrzymują normalnych stopni – głównie są to oceny opisowe lub rysunkowe, które działają motywująco.

6.  Gotowość szkół na przyjęcie sześciolatków. Wprowadzając reformę szkolnictwa, położono ogromny nacisk na przygotowanie szkół na przyjęcie młodszych dzieci. Dziś większość szkół nie przypomina już tych sprzed kilku lat.  Zmodernizowano sale lekcyjne, wydzielając w nich część rekreacyjną, powiększono świetlice, dostosowano łazienki i stołówki. Zainwestowano w wyposażenie szkół w sprzęty i zabawki edukacyjne oraz unowocześniono place zabaw. Ustalono,  że klasy nie mogą być przepełnione, a do pracy z najmłodszymi zostali wytypowani nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem – znający potrzeby sześciolatków. Dzisiejszy system edukacji liczy się z potrzebą zabawy wśród uczniów klas pierwszych, dlatego sam program nauczania przewiduje wiele rozwiązań, które zaspokajają potrzebę zarówno rozrywki, jak i nauki u sześciolatka. Zajęcia w klasie są przeplatane zabawami ruchowymi, a sam nauczyciel obserwując potrzeby dziecka,  decyduje o czasie trwania poszczególnych zajęć.