Konkurs przedmiotowy z historii 2018/2019: zasady

2018-11-05 11:51 Katarzyna Hubicz

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i trzeciej klasy gimnazjum, którzy pasjonują się historią, mogą wziąć udział w konkursie kuratoryjnym z historii. Warto, gdyż tytuł laureata w tym konkursie zapewnia wolny wstęp do wybranego liceum, a tytuł finalisty daje dodatkowe punkty w rekrutacji. Jednak by zdobyć któreś z punktowanych miejsc, trzeba się solidnie napracować. A jakie są zasady konkursu przedmiotowego z historii?

Spis treści:

 1. Wymagania konkursu przedmiotowego z historii
 2. Etapy konkursu z historii
 3. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu z historii

Przedmiotowy konkurs z historii jest jednym z kilkunastu konkursów kuratoryjnych. W konkursie przedmiotowym z historii 2018/2019 mogą wziąć udział uczniowie III klas likwidowanych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.

Organizowany jest w całym kraju, jednak jest konkursem o zasięgu wojewódzkim co oznacza, że zadania dla dzieci z konkretnego województwa przygotowywane są przez rodzime kuratorium oświaty lub pod jego nadzorem.

Podobnie jak w przypadku pozostałych konkursów kuratoryjnych, tak i zasady konkursu przedmiotowego z historii są podobne w całym kraju – inne natomiast są zadania, z jakimi mierzą się uczniowie w poszczególnych rejonach kraju.

Wymagania konkursu przedmiotowego z historii

W konkursie przedmiotowym z historii udział biorą zwykle pasjonaci tego przedmiotu. Jednak sama pasja to za mało: niezbędna jest nie tylko dokładna znajomość treści zawartych w podstawie programowej z tego przedmiotu, a także zagadnień, których nie ma w programie nauczania.

Szczegółowe wymagania dotyczące zagadnień konkursu przedmiotowego z historii znajdują się na stronach www kuratoriów oświaty lub wyznaczonych przed kuratora organizatorów konkursu w poszczególnych województwach. Są również wymagania ogólne, zgodnie z którymi uczeń, który przystępuje do konkursu z historii musi umieć:

 • umieszczać procesy, zjawiska i fakty historycznych w czasie oraz porządkować je i ustalać związków przyczynowo–skutkowych;
 • dostrzegać zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym; 
 • analizować informacje uzyskane z różnych źródeł i wyciągać wnioski;
 • wyjaśniać związku przyczynowo –skutkowe, a także analizować zjawiska i procesy historyczne; 
 • rozróżniać w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; 
 • tworzyć narrację historyczną.

Czytaj:

Konkurs przedmiotowy z biologii 2018/2019: zasady

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6

Kryteria oceniania dla klas 4-6

Etapy konkursu z historii

Jak każdy konkurs kuratoryjny, tak i konkurs z historii składa się z trzech etapów.

 • Pierwszym jest etap szkolny, w którym wziąć może udział każdy chętny uczeń. 
 • W etapie drugim, rejonowym, udział biorą tylko ci uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 80 proc. punktów, jakie można było zdobyć. 
 • Trzecim etapem jest etap wojewódzki – do niego z kolei kwalifikują się ci uczestnicy etapu rejonowego, którzy uzyskali co najmniej 90 proc. możliwych punktów.

Każdy z etapów trwa po 90 minut. Pierwszy odbywa się w szkole uczestnika, drugi i trzeci zaś w miejscach wyznaczonych przez organizatora konkursu.

Egzamin ósmoklasisty 2019 - zasady i harmonogram

Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu z historii

Uczniowie, którzy dostali się do etapu wojewódzkiego i uzyskali określoną liczbę punktów, mogą zdobyć tytuł laureata lub finalisty.

Laureatami zostają ci uczestnicy, którzy w etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 90 proc. możliwych do zdobycia punktów, natomiast finalistami – ci uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 30 proc. punktów, jakie można było zdobyć.

Zgodnie z przepisami laureat konkursu przedmiotowego z historii o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, a jeśli jest on uczniem gimnazjum, nie musi również pisać humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego.

Inne są natomiast uprawnienia finalistów takiego konkursu: zgodnie z przepisami za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego z historii uczeń otrzymuje 7 punktów rekrutacyjnych do szkoły średniej.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE