Konkurs przedmiotowy z historii 2018/2019: zasady

2018-11-05 11:51

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i trzeciej klasy gimnazjum, którzy pasjonują się historią, mogą wziąć udział w konkursie kuratoryjnym z historii. Warto, gdyż tytuł laureata w tym konkursie zapewnia wolny wstęp do wybranego liceum, a tytuł finalisty daje dodatkowe punkty w rekrutacji. Jednak by zdobyć któreś z punktowanych miejsc, trzeba się solidnie napracować. A jakie są zasady konkursu przedmiotowego z historii?

Konkurs przedmiotowy z historii
Autor: Getty images

Spis treści:

 1. Wymagania konkursu przedmiotowego z historii
 2. Etapy konkursu z historii
 3. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu z historii

Przedmiotowy konkurs z historii jest jednym z kilkunastu konkursów kuratoryjnych. W konkursie przedmiotowym z historii 2018/2019 mogą wziąć udział uczniowie III klas likwidowanych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.

Organizowany jest w całym kraju, jednak jest konkursem o zasięgu wojewódzkim co oznacza, że zadania dla dzieci z konkretnego województwa przygotowywane są przez rodzime kuratorium oświaty lub pod jego nadzorem.

Podobnie jak w przypadku pozostałych konkursów kuratoryjnych, tak i zasady konkursu przedmiotowego z historii są podobne w całym kraju – inne natomiast są zadania, z jakimi mierzą się uczniowie w poszczególnych rejonach kraju.

Wymagania konkursu przedmiotowego z historii

W konkursie przedmiotowym z historii udział biorą zwykle pasjonaci tego przedmiotu. Jednak sama pasja to za mało: niezbędna jest nie tylko dokładna znajomość treści zawartych w podstawie programowej z tego przedmiotu, a także zagadnień, których nie ma w programie nauczania.

Szczegółowe wymagania dotyczące zagadnień konkursu przedmiotowego z historii znajdują się na stronach www kuratoriów oświaty lub wyznaczonych przed kuratora organizatorów konkursu w poszczególnych województwach. Są również wymagania ogólne, zgodnie z którymi uczeń, który przystępuje do konkursu z historii musi umieć:

 • umieszczać procesy, zjawiska i fakty historycznych w czasie oraz porządkować je i ustalać związków przyczynowo–skutkowych;
 • dostrzegać zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym; 
 • analizować informacje uzyskane z różnych źródeł i wyciągać wnioski;
 • wyjaśniać związku przyczynowo –skutkowe, a także analizować zjawiska i procesy historyczne; 
 • rozróżniać w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; 
 • tworzyć narrację historyczną.

Czytaj:

Konkurs przedmiotowy z biologii 2018/2019: zasady

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6

Kryteria oceniania dla klas 4-6

Etapy konkursu z historii

Jak każdy konkurs kuratoryjny, tak i konkurs z historii składa się z trzech etapów.

 • Pierwszym jest etap szkolny, w którym wziąć może udział każdy chętny uczeń. 
 • W etapie drugim, rejonowym, udział biorą tylko ci uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 80 proc. punktów, jakie można było zdobyć. 
 • Trzecim etapem jest etap wojewódzki – do niego z kolei kwalifikują się ci uczestnicy etapu rejonowego, którzy uzyskali co najmniej 90 proc. możliwych punktów.

Każdy z etapów trwa po 90 minut. Pierwszy odbywa się w szkole uczestnika, drugi i trzeci zaś w miejscach wyznaczonych przez organizatora konkursu.

Egzamin ósmoklasisty 2019 - zasady i harmonogram

Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu z historii

Uczniowie, którzy dostali się do etapu wojewódzkiego i uzyskali określoną liczbę punktów, mogą zdobyć tytuł laureata lub finalisty.

Laureatami zostają ci uczestnicy, którzy w etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 90 proc. możliwych do zdobycia punktów, natomiast finalistami – ci uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 30 proc. punktów, jakie można było zdobyć.

Zgodnie z przepisami laureat konkursu przedmiotowego z historii o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, a jeśli jest on uczniem gimnazjum, nie musi również pisać humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego.

Inne są natomiast uprawnienia finalistów takiego konkursu: zgodnie z przepisami za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego z historii uczeń otrzymuje 7 punktów rekrutacyjnych do szkoły średniej.

 

Sonda
Czy powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej to był dobry pomysł?