Test z przyrody po klasie 5: zadania z przyrody klasa 5 do druku [PDF]

2017-11-08 11:29

Test z przyrody po klasie 5 to test sprawdzający wiedzę ucznia z przedmiotów przyrodniczych. Przygotowaliśmy dla was bezpłatny test z przyrody po klasie 5, który możecie pobrać w formie PDF-a i rozwiązać w domu z uczniem.

Test z przyrody klasa 5
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com

Co zatem powinien wiedzieć uczeń klasy 5 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania? Jakie umiejętności zdobywa z zakresu przyrody w klasie 5?

  • uczeń orientuje się na mapie w terenie, posługuje się skalą i legendą, odczytuje informacje z mapy, porównuje odległości na mapie z odległościami rzeczywistą w terenie,
  • omawia ukształtowanie powierzchni Polski, wyjaśnia różnicę między wysokością względną a bezwzględną,
  • wskazuje na mapie wody powierzchniowe, parki narodowe, omawia bieg rzeki od źródła do ujścia,
  • omawia warunki życia w Morzu Bałtyckim, opisuje krajobraz Pojezierza Mazurskiego, Nizin Środkowopolskich, opisuje krajobraz wyżyn: Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelskiej i Śląskiej, omawia cechy krajobrazu górskiego Karpat i Sudetów i wysokogórskiego Tatr, uczeń omawia cechy krajobrazu własnego regionu,
  • wymienia zasady prawidłowego odżywiania się i wyjaśnia negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka,
  • omawia budowę i funkcjonowanie układów narządów człowieka: oddechowego, krwionośnego, pokarmowego, ruchu, oraz narządów zmysłów, omawia budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego żeńskiego i męskiego,
  • wymienia rodzaje źródeł dźwięku, omawia zasadę działania oka i ucha,
  • charakteryzuje przemiany odwracalne i nieodwracalne.

Oto przykładowy test z przyrody po klasie 5:

Odpowiedz na poszczególne pytania, zaznaczając poprawną odpowiedź:

1. Co nie powinno znaleźć się w apteczce?
a) środki odkażające rany, opatrunkowe
b) środki przeciwbólowe
c) środki ochrony roślin

2. Jak oszczędzać wodę, jednocześnie dbając o higienę?
a) myć się co drugi dzień, wstawiać pranie raz w miesiącu
b) kiedy myjemy zęby, nie zakręcać kranu z wodą
c) kąpać się pod prysznicem, a nie w wannie

3. Czego nie wolno robić w lesie?
a) nie wolno prowadzić psa na smyczy
b) nie wolno wchodzić na uprawy leśne i do młodników niższych niż 4 m
c) nie wolno słuchać szumu drzew, śpiewu ptaków i hałasować

4. Kartonik po mleku jest opakowaniem…
a) papierowym
b) wieloskładnikowym
c) plastikowym

5. Alfabet czytany (migany) palcami, to alfabet…
a) Braille’a
b) Browna
c) Balcerzaka

6. Największą rybą naszych rzek jest:
a) szczupak
b) pstrąg
c) sum

7. Rośliny zielone produkują pokarm w procesie:
a) fotoplastyki
b) fotosyntezy
c) transmitancji

8. Z iloma krajami sąsiaduje Polska?
a) 3
b) 5
c) 7

9. W jakim mieście Polski znajdują się Sukiennice?
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Łodzi

10. Czynności i zabiegi mające na celu zapobieganie potencjalnym chorobom, to:
a) odporność
b) higiena osobista
c) profilaktyka

11. Bierny palacz to ktoś, kto:
a) nie pali, ale przebywa w towarzystwie osoby palącej
b) nie pali papierosów tylko fajkę
c) pali okazjonalnie, sporadycznie

12. Najdłuższa rzeką w Polsce jest:
a) Odra
b) Warta
c) Wisła

13. W jakim parku narodowym w Polsce dominuje krajobraz wydm usypanych przez wiatr?
a) Ojcowskim
b) Słowińskim
c) Karkonoskim

14. Miejsca ruchome pomiędzy kośćmi to:
a) mięśnie
b) ścięgna
c) stawy

15) Stolicą Czech jest:
a) Moskwa
b) Praga
c) Mińsk

16. Nałóg, który ma ogromny wpływ na osłabienie układu oddechowego, to:
a) narkomania
b) nikotynizm
c) alkoholizm

17. Jak należy postępować podczas krwotoku z nosa?
a) należy zastosować zimny okład na kark i odchylić głowę do przodu
b) odchylić mocno głowę do tyłu i włożyć tampon z waty do nosa
c) położyć pacjenta i czuwać, aby się nie wykrwawił

18. Detergenty najczęściej można spotkać w domu, w:
a) przedpokoju
b) sypialni
c) łazience

19. Rozprężenie i ściśliwość to cechy charakterystyczne dla:
a) cieczy
b) gazów
c) ciał stałych

20. Gryzoniem jest:
a) świnka morska
b) świnia hodowlana
c) morświn

21. Kto stoi na straży wsi, w jej władzach?
a) burmistrz
b) sołtys
c) wójt

22. Jedną z większych wad mieszkania w dużym mieście, aglomeracji, jest:
a) większe ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych
b) dostęp do instytucji kulturalnych i ośrodków zdrowia
c) dobrze rozbudowana infrastruktura i transport

23. Nazwa Szklarska Poręba odnosi się do:
a) nazwy firmy zajmującej się produkcją szyb okiennych
b) nazwy miasta
c) szlaku górskiego w Karkonoszach

24. Obwód kaliningradzki należy do:
a) Słowenii
b) Słowacji
c) Rosji

25. Flaga czerwono-biała to flaga:
a) Monako
b) Czech
c) Polski

26. Autorem Mazurka Dąbrowskiego – hymnu Polski, był:
a) Mickiewicz
b) Wybicki
c) Dąbrowski

27. Jak nazywa się największe w Polsce jezioro pod względem powierzchni?
a) Śniardwy
b) Mamry
c) Jamno

28. Mutacja to:
a) pierwsza miesiączka u dojrzewającej dziewczyny
b) pierwszy zarost u dojrzewającego chłopca
c) to zmiana brzmienia głosu u dojrzewającego chłopca

29. Do budowy kości niezbędny jest:
a) fosfor
b) wapń
c) magnez

30. Kwiat jest częścią jadalną:
a) selera
b) marchwi
c) kalafiora

Pobierz bezpłatnie TEST Z PRZYRODY po klasie 5 w formie PDF

Pobierz bezpłatnie ARKUSZ ODPOWIEDZI w formie PDF

Joanna Święcicka