Od marca kwota świadczenia Mama 4 plus w górę. Będą kolejne podwyżki?

2024-03-25 12:43

Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to program wprowadzony pięć lat temu. Pieniądze są wypłacane od marca 2019 roku. Wbrew nazwie, środki może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec, kluczowe jest spełnienie odpowiednich warunków. Niedawno wzrosła kwota przekazywana w ramach programu.

Od marca kwota świadczenia Mama 4 plus w górę. Będą kolejne podwyżki?
Autor: Getty Images Od marca kwota świadczenia Mama 4 plus w górę. Będą kolejne podwyżki?

Celem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z pracy, aby wychowywać czworo lub więcej dzieci. Chociaż kwota wypłacana w ramach programu Mama 4 plus może nie wydawać się wysoka, to realne wsparcie dla osób, którym "normalna" emerytura nie przysługuje lub jej kwota jest niższa od minimalnej. W marcu wysokość świadczenia wzrosła o prawie 200 zł.

Spis treści

  1. Kwota świadczenia wzrosła
  2. Przed nami kolejna waloryzacja?
  3. Czym jest świadczenie Mama 4 plus?
Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym na emeryturze będzie ci lżej

Kwota świadczenia wzrosła

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe (np. emerytury czy renty rodzinne) oraz dodatki do tych świadczeń. Ostatnia waloryzacja odbyła się 1 marca. Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest ściśle powiązana z emeryturą minimalną - skoro ono wzrosła, zwiększyły się także środki wypłacane w ramach programu Mama 4 plus.

Od 1 marca świadczenia zwiększyły się o 12,12 proc. Kwota najniższej emerytury wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł - tyle też otrzymają osoby, które pobierają rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Przeczytaj także: Nowe świadczenie od 2024 r. Rusza program "Aktywna mama"

Przed nami kolejna waloryzacja?

Początek marca od lat kojarzy się z waloryzacją świadczeń wypłacanych przez ZUS. Być może w tym roku czeka nas jeszcze jeden wzrost kwot. Druga waloryzacja będzie miała miejsce, jeśli inflacja w pierwszej połowie roku będzie wyższa niż 5 proc. Wtedy świadczenia w wyższej wysokości wypłacane byłyby od września.

Przeczytaj także: Kto straci 800 plus? Nie wszyscy rodzice otrzymają nowy dodatek na dziecko

Czym jest świadczenie Mama 4 plus?

Program Mama 4 plus bywa także nazywany "emeryturą dla matek" - a to może być mylące, ponieważ rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jak brzmi pełna nazwa, przysługuje:

  • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Jak czytamy w ustawie, świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy rodzic nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek matki lub ojca.

Jaka jest kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego? Jego wysokość nie może być wyższa od najniższej emerytury - zwykle to jej równowartość. A gdy pobieramy emeryturę lub rentę w wysokości niższej od emerytury minimalnej, kwota wypłacana w ramach programu Mama 4 plus jest dopełnieniem do wysokości najniższej emerytury.

Świadczenie nie przysługuje osobom uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Przeczytaj także: 1500 zł złotych od premiera Tuska. Kiedy "babciowe" w 2024 roku?

Jak wygląda zależność pomiędzy ciążą a umową-zlecenie? Czy przysługuje ci zasiłek macierzyński? Choć nie dostaniesz urlopu macierzyńskiego, możesz otrzymać zasiłek z tytułu urodzenia dziecka. Muszą być jednak spełnione pewne warunki.
Karta Dużej Rodziny oznacza m.in. tańsze przejazdy, bilety do kina i teatru oraz wiele innych zniżek udzielanych zarówno przez przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatnych usługodawców. Kto i na jakich zasadach może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?
W nowym M jak mama znajdziesz szczegółowy raport, ile pieniędzy otrzymasz na dziecko w 2018 r. Jakie są świadczenia dla rodziców? Do kiedy składać wnioski, komu przysługuje ulga podatkowa. Sprawdź koniecznie, bo kwota nie jest mała - nawet 1500 zł miesięcznie!
Rodzina 500+ to rządowy program pomocy polskim rodzinom z dziećmi. Po roku funkcjonowania programu postanowiono sprawdzić jak polskie rodziny radzą sobie ze zwiększonym budżetem domowym. Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, łącznie wypłacono już ponad 27,6 mld zł. Na co przeznaczane są te pieniądze, czy dofinansowanie rozwiązało rodzinne problemy finansowe?
Ogłoszona przez rząd nowelizacja ustawy uwzględnia zmiany w samym programie 500+, ale też w funkcjonowaniu żłobków oraz w Karcie Dużej Rodziny. 
Jeśli chcesz nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+, musisz ponownie złożyć wniosek. 500+ gwarantuje regularne wsparcie rodzicom wychowującym dzieci. Już można składać wnioski, nowością jest możliwość złożenia ich w rormie elektronicznej.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznawany jest do zasiłku rodzinnego. Jest to jednorazowe świadczenie rodzinne nadawane na wniosek rodziny - wynosi ono 100 zł, na każde uczące się dziecko. Kto i na jakich zasadach może domagać się przyznawania finansowego wsparcia w postaci dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Zasiłek macierzyński 2016 budzi wśród przyszłych matek, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, wiele obaw. Na czym będą polegać wprowadzone zmiany i jaką kwotę będzie można otrzymać w ramach zasiłku macierzynskiego 2016?
Komu  przysługuje becikowe, ile wynosi i w jaki sposób można je otrzymać? Od 2016 roku wypłacane jest nowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka.
Świadczenia rodzinne w Polsce nijak się mają do tych za granicą. Zasiłki opiekuńcze w Norwegii czy Wielkiej Brytanii są wysokie i należą się wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodu. Jest to jedna z przyczyn, dla których Polacy za granicą decydują się na zakładanie rodzin.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwiększeniu ulg na dzieci. Wyższe ulgi będą dotyczyły osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. O ile się zwiększą?
Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa. Trzeba zarejestrować noworodka w USC, zameldować go, uzyskać PESEL i ewentualnie becikowe.