kredyt

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce studenci mogą korzystać z preferencyjnych kredytów. Są one nisko oprocentowane, a najlepsi absolwenci mogą liczyć na częściowe umorzenie zapożyczonej k…

dodano 10-8-2022

Od ubiegłego piątku można składać wnioski o wakacje kredytowe. Dają one możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Z danych Biura Info…

dodano 2-8-2022

Na III kwartał banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Oczekują spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsięb…

dodano 2-8-2022

Banki będą od piątku gotowe do przyjmowania wniosków o wakacje kredytowe - poinformował rzecznik Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich. Podkreślił, że wniosek należy złożyć przed datą spłaty ra…

dodano 28-7-2022

Mniejsza zdolność kredytowa Polaków spowodowana podwyżkami stóp procentowych przyczyniła się do zauważalnego spadku ilości udzielanych kredytów hipotecznych. W pierwszym półroczu 2022 roku banki i SK…

dodano 28-7-2022

O ile rynek sprzedaży mieszkań schłodził się w wyniku podwyżek stóp procentowych, o tyle rynek najmu rozgrzewają uchodźcy z Ukrainy. Oferty szybko znikają z serwisów - pisze w środę "Puls Biznesu". D…

dodano 27-7-2022

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podjęła dziś decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych. EBC podnosi stopy procentowe po raz pierwszy od 11 lat. Jest to największa podwyżka od 2000 r…

dodano 21-7-2022

Ustawa o wakacjach kredytowych została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy umożliwiające odroczenie spłaty kredytu hipotecznego na łącznie osiem miesięcy wejdą w życie po 14 dniach od momentu og…

dodano 15-7-2022

Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia bankowi wniosku o zawieszenie spłaty; to oznacza, że kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy - podkreśla Ministerstwo Finansów. Ustawa o fi…

dodano 14-7-2022

Inflacja coraz silniej drenuje nasze portfele i sprawia, że nie tylko codzienne zakupy drożeją. Obok kosztów życia, W zawrotnym tempie rosną też raty kredytów hipotecznych. Dla wielu polskich rodz…

dodano 12-7-2022

Podczas czwartkowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zadecyduje o ewentualnym podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej. "Większość ekonomistów, w tym również my, spodziewa się podwy…

dodano 7-7-2022

Ustawa dotycząca tak zwanych "wakacji kredytowych" wydaje się być przesądzona. W związku z tym, osobom posiadającym zaciągnięty kredyt nasuwa się wiele pytań. Wśród nich pojawia się kwestia nadpłaty.…

dodano 6-7-2022