pierwszak

Co robić gdy szkoła jest dla dziecka problemem i powodem do stresu piewszoklasisty? Jak pomóc takiemu uczniowi? Syn jest w pierwszej klasie, a szkoła źle na niego wpłynęła. Zaczął się moczyć, nie c...

dodano 16-9-2014

We wrześniu twoje dziecko zacznie naukę w gimnazjum. Co prawda pierwsza klasa gimnazjum to nie to samo co debiut pierwszaka w podstawówce, ale ze wzgledu na trudny okres dojrzewania, może być nie m...

dodano 16-2-2012