Podstawy ekologii – orzechy piorące

Czy orzechy mogą służyć do innego celu niż spożywczy? Oczywiście! Mimo że zastosowanie orzechów tak odmienne od tradycyjnego może budzić wątpliwości, okazuje się, że są one świetnym środkiem czyszczącym.