„6 obrazów dla sześciolatka”

2017-06-12 13:35

Projekt edukacji kulturalnej „6 obrazów dla sześciolatka” skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Jego twórcą i pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Fala Kultury.

obraz
Autor: materiały prasowe

Celem projektu jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej i narodowej poprzez prezentację wybranych dzieł polskich twórców XIX i XX wieku, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień poprzez stymulowanie działań plastycznych, a także:

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne,
 • rozwijanie przez grupowe zajęcia twórcze umiejętności społecznych dzieci,
 • prezentację placówkom, w których organizowane są warsztaty, oferty zajęć edukacyjnych prowadzonych przez
 • współtworzące program narodowe instytucje kultury oraz działania na rzecz zwiększenia udziału przedszkoli i szkół w tych zajęciach,
 • przeciwdziałanie drastycznie malejącej znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego.
obraz
Autor: materiały prasowe

W ramach projektu najmłodszym prezentowanych jest sześć obrazów:

 • W altanie Aleksandra Gierymskiego,
 • Widok Warszawy od strony Pragi Canaletta,
 • Pożegnanie powstańca Artura Grottgera,
 • Dziewczynka z chryzantemami Olgi Boznańskiej,
 • Porwanie królewny Witolda Wojtkiewicza,
 • Szermierka Leona Chwistka.
obraz
Autor: materiały prasowe

Program „6 obrazów dla sześciolatka” tworzony i rozwijany jest przez Stowarzyszenie Fala Kultury od 2014 roku we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Wydawnictwem RM, Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamkiem Królewskim w Warszawie. Trzon projektu stanowiły spotkania fakultatywne poświęcone sztuce XIX i XX wieku z dziećmi i ich rodzicami. Od października 2016 r. do grudnia 2016 r., dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Centrum Kultury był realizowany w szkołach i przedszkolach województwa mazowieckiego.

Na rok szkolny 2017/2018 zaplanowana jest jego kontynuacja dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przedszkolach i szkołach podstawowych projekt przeprowadzany będzie jako cykl sześciu warsztatów, w których wezmą udział całe klasy lub oddziały przedszkolne. Kolejne warsztaty będą się odbywać w kilkutygodniowych odstępach na przestrzeni całego roku szkolnego. W ich trakcie dzieci poznają sześć wyżej wymienionych dzieł malarstwa polskiego i za ich pośrednictwem będą się uczyć świadomego obcowania z obrazami. Podczas zajęć zostaną wprowadzone najbardziej podstawowe pojęcia z zakresu teorii sztuki. Istotną kwestią jest fakt, że rozmowa o obrazach będzie również okazją, by zachęcić dzieci do odwiedzin muzeów - trzy z omawianych dzieł na stałe znajdują się w warszawskich instytucjach skupiających dziedzictwo kulturowe. W czasie każdego warsztatu przedstawiciele Stowarzyszenia Fala Kultury będą wykorzystywać różnorodne metody i formy pracy z dziećmi. Najmłodsi podczas zajęć będą pracować indywidualnie oraz grupowo m.in. wykonując prace plastyczne, posługując się elementami dramy, tworząc mapę myśli, tańcząc.

Utrwaleniu wiedzy po każdym warsztacie służyć będą książeczki z serii „Magiczny Ogród Sztuki". Sześć książeczek (każda poświęcona innemu obrazowi) zawiera krótkie opowiadanie oraz ćwiczenia przeznaczone do pracy indywidualnej. Otrzymają je wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach, co umożliwi im późniejszą pracę z nimi pod okiem nauczycieli lub rodziców. Dzięki książeczkom poszerzą i ugruntują wiedzę zdobytą w czasie warsztatów. W ślad za zajęciami w każdej placówce powstanie ,,Galeria malarstwa” złożona z przekazanych przez Stowarzyszenie Fala Kultury reprodukcji omawianych na warsztatach obrazów.

obraz
Autor: materiały prasowe
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza