Ile kosztuje pobyt w sanatorium? Dodatkowe koszty pobytu i leczenia

2012-04-26 14:57
Ile kosztuje pobyt w sanatorium? Dodatkowe koszty pobytu i leczenia
Autor: Thinkstockphotos.com Ile kosztuje pobyt w sanatorium? Dodatkowe koszty pobytu i leczenia

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, nawet ze skierowaniem, jest częściowo odpłatny – z własnej kieszeni płacisz za część kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Dopłata jest zróżnicowana w zależności od liczby osób w pokoju, jego wyposażenia w węzeł sanitarny, a także od sezonu. Kuracja odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Spis treści

 1. Sanatorium: kto za co płaci?
 2. Wysokość dopłat za pokój i wyżywienie w sanatorium
 3. Co ci się należy w sanatorium?

Pobyt w sanatorium nie jest, jakby się mogło wydawać, całkowicie bezpłatny - każdy kuracjusz ponosi dodatkowe koszty. Opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Za co i ile musisz zapłacić, decydując się na leczenie w sanatorium?

Sanatorium: kto za co płaci?

Za opiekę lekarską i trzy rodzaje zabiegów płaci Fundusz. Możesz skorzystać z dodatkowych zabiegów, ale płacisz za nie z własnej kieszeni. Tak samo jak za przejazd do sanatorium i z powrotem. Dzieci w wieku 3-6 lat mogą jechać do sanatorium z rodzicem lub opiekunem, jednak osoba towarzysząca ponosi pełną odpłatność za swój pobyt. Ponosisz też opłatę uzdrowiskową w kwocie nie większej niż 3,33 zł dziennie.

Droższy jest II okres - od 1 maja do 30 września, natomiast w I okresie rozliczeniowym, od 1 października do 30 kwietnia jest taniej.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym odbywa się leczenie. Jeżeli twój pobyt w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

Wysokość dopłat za pokój i wyżywienie w sanatorium

Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu wynosi:

 • pokój 1-osobowy z łazienką

w sezonie 34,50 zł poza sezonem 27,50 zł

 • pokój 1-osobowy studio

w sezonie 31,50 zł poza sezonem 22 zł

 • pokój 1-osobowy bez łazienki

w sezonie 28 zł poza sezonem 21 zł

 • pokój 2-osobowy z łazienką

w sezonie 23 zł poza sezonem 16,50 zł

 • pokój 2-osobowy studio

w sezonie 21 zł poza sezonem 14 zł

 • pokój 2-osobowy bez łazienki

w sezonie 16,50 zł poza sezonem 12 zł

 • pokój wieloosobowy z łazienką

w sezonie 12,50 zł poza sezonem 10,50 zł

 • pokój wieloosobowy studio

w sezonie 11,50 zł poza sezonem 10 zł

 • pokój wieloosobowy bez łazienki

w sezonie 10 zł poza sezonem 9 zł

Problem

Rezygnacja lub skrócenie pobytu w sanatorium

Jeżeli zrezygnujesz z pobytu w sanatorium, musisz jak najszybciej wysłać do NFZ pismo z uzasadnieniem rezygnacji. Jeśli będzie ona uzasadniona (np. wypadek losowy, nagłe zachorowanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim), NFZ wyznaczy ci nowy termin wyjazdu do uzdrowiska. Jeżeli NFZ nie uwzględni twojego uzasadnienia, będziesz musiał starać się o nowe skierowanie od lekarza.

W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium uzdrowiskowym wysokość częściowej odpłatności, pomniejsza się jeżeli skrócenie pobytu nastąpiło: 1) z przyczyn leżących po stronie sanatorium,2) z powodu choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,3) z przyczyn niezależnych od ciebie, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod twoją opieką - o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności (wymienionej w tabeli).Jeśli skrócisz pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z przyczyn innych niż wymienione wówczas ponosisz pełną odpłatność.

Co ci się należy w sanatorium?

Pierwszego dnia pobytu masz spotkanie z lekarzem, który po obejrzeniu twoich badań i rozmowie zaleca ci odpowiednie zabiegi lecznicze. Przysługuje ci także m.in.:

 • wstępne badanie lekarskie
 • codzienny dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie
 • końcowe badanie lekarskie
 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu
 • możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów
 • możliwość wystawienia recept na leki
 • posiłki dietetyczne
 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania

Na podstawie: Art. 33 ust. 3, 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza