Listopad

Sądzi innych przeważnie ostro.
Stanowczy, wymowny jest zwolennikiem postępu.
Przezorny, cierpliwy, wynalazczy idzie w życiu własną drogą.
Czujnie stoi na straży swych interesów.
Więcej kieruje się sercem aniżeli głową.
Przenikliwy, sceptyczny, wytrwały chętnie odkrywa tajemnice.
Potrafi przezwyciężyć swe wady.
Jego sympatie i antypatie są silne niezwykle.
Pragnie władzy i nie lubi krytyki innych.
Subtelny, krytyczny, zaciekły posiada zdolności niezwykłe.
Jest wrażliwy na słowa uznania lub nagany.
Ostrożny, dyplomatyczny potrafi być nieprzenikniony.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza