Przecinek przed oraz - czy stawiamy przecinki przed spójnikami?

Czy stawiamy przecinki przed "oraz" i przed innymi spójnikami? Polska interpunkcja jest trudna i mimo że rządzi się jasnymi regułami, to ma wiele wyjątków, które utrudniają życie uczniom. Podpowiadamy, czy stawiamy przecinek przed spójnikami, a więc czy stawiamy przecinek przed "oraz"?