Zwolnienie lekarskie w ciąży - L4 a zasiłek chorobowy w ciąży

2011-11-29 12:09

Konieczność pójścia na zwolnienie lekarskie w ciąży nie jest niczym niezwykłym, jednak kwestie prawne związane z prawem do zasiłku chorobowego nie są już dla wszystkich przyszłych mam takie oczywiste. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA potocznie znany jako zwolnienie L-4) z powodu choroby lub pobytu w szpitalu, przyszła mama, mająca ubezpieczenie chorobowe, może uzyskać prawo do zasiłku chorobowego.

Gdy konieczne jest zwolnienie lekarskie (L-4) w ciąży czyli zasiłek chorobowy w okresie ciąży
Autor: photos.com Gdy konieczne jest zwolnienie lekarskie (L-4) w ciąży czyli zasiłek chorobowy w okresie ciąży

Spis treści

  1. Kiedy i komu przysługuje zasiłek chorobowy
  2. Ile można przebywać na pełnopłatnym zwolnieniu w ciąży?
  3. Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy w ciąży
  4. Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży

Jeśli lekarz zdecyduje, że w twoim przypadku konieczne jest zwolnienie lekarskie w ciąży (czyli popularne L-4), to zasiłek chorobowy w ciąży uzyskasz, gdy masz ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie chorobowe posiada każdy pracownik, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia jest ono dobrowolne, co oznacza, że te osoby mogą posiadać ubezpieczenie chorobowe o ile złożyły wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem (uwaga osoby „zatrudnione” na umowę o dzieło nigdy nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym).

Kiedy i komu przysługuje zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego na ogół jest uzależnione od spełnienia warunku posiadania ubezpieczenia chorobowego przez określony czas i tak prawo do zasiłku nabywa się po:

  • upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia w przypadku pracowników, przy czym wlicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia jeśli przerwy w ubezpieczeniach nie przekraczały 30 dni (wyjątkowo uprawnienie przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia w przypadku: osób niezdolnych do pracy w związku z wypadkiem do pracy lub z pracy; pracownika mającego co najmniej 10 letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego; absolwenta szkoły lub szkoły wyższej jeśli przystąpił do ubezpieczenia w ciągu 90 dnia od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych);
  • upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia w przypadku osób objętych tym ubezpieczeniem dobrowolnie (np. osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, o ile złożyły wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym).

Wyjątkowo zasiłek chorobowy może przysługiwać osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (np. utrata zatrudnienia), jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (dłuższe okresy zostały przewidziane w przypadku chorób zakaźnych).

Ile można przebywać na pełnopłatnym zwolnieniu w ciąży?

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy w ciąży

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonej w okresie ciąży z powodu choroby lub pobytu w szpitalu przez okres zwolnienia od wykonywania pracy nie dłużej jednak niż przez okres 270 dni. Do tego okresu wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy (przerwa to przynajmniej jeden dzień zdolności do pracy), natomiast okresy poprzedniej niezdolności do pracy wlicza się do tego okresu o ile była ona spowodowana tą samą chorobą i przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni. W przypadku gdy pracownica przed rozwiązaniem wykorzysta cały okres zasiłkowy może zacząć wykorzystywać urlop macierzyński otrzymując w tym okresie zasiłek macierzyński. Istotne jest, że do okresu zasiłkowego wlicza się okres, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy (33 dni w ciągu roku kalendarzowego), za ten okres zasiłek chorobowy nie przysługuje.

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży

Miesięczny zasiłek chorobowy przypadający w okresie ciąży wynosi 100 procent podstawy wymiaru zasiłku, co w przypadku pracowników zasadniczo odpowiada kwocie 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.Akty prawne:1. ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).2. ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza