Test NIFTY - badanie prenatalne wykrywające zespół Downa

Agnieszka Roszkowska

Test NIFTY to bezpieczne, nieinwazyjne badanie prenatalne. Ten test prenatalny umożliwia wykrycie u dziecka wad genetycznych, w tym zespołu Downa, na podstawie badania próbki krwi matki.