Rusza PORADNIA MEILOW@ dla osób doświadczających PRZEMOCY W RODZINIE

2013-09-30 14:30

Celem projektu „poradnia meilow@” jest zapewnienie mieszkańcom miast i miasteczek, a także osobom mieszkającym poza granicami naszego kraju wsparcia i poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnia meilowa powstała z inicjatywy fundacji A.R.T przeciwprzemocy.

rusza poradnia meilow dla osob doswiadczajacych przemocy w rodzinie
Autor: _photos.com

Spis treści

  1. Poradnia meilowa dla osób doświadczqających przemocy
  2. Baza instytucji pomocowych dla osób doświadczających przemocy

Projekt poradnia meilow@ skierowany jest do wszystkich osób doświadczających przemocy. Szczegółowym celem jest prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego w formie poradni mailowej, prowadzenie grup wsparcia oraz utworzenie i doskonalenie bazy instytucji pomagających w rozwiązaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie.

Poradnia meilowa dla osób doświadczqających przemocy

Do osób doświadczających przemocy w rodzinie, które mieszkają w małych miasteczkach i wsiach, a także poza granicami kraju, jest znacznie trudniej dotarzeć z realną pomocą, a w niektórych przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Istnieje także pewna grupa osób, które ze względu na uwarunkowania środowiskowe i sytuację rodzinną, nie mogą i nie skorzystają z pomocy istniejących ośrodków pomocowych znajdujących się w danym środowisku. Centrum internetowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie działa na zasadzie odpowiedzi na konkretnie sprecyzowane pytania. Poradnia mailowa jako nowoczesny środek wyrazu dociera do większej grupy ludzi.

Napisz poradnia@przeciwprzemocy.pl lub pomoc@przeciwprzemocy.pl, nie zostawimy Cię samego z Twoim problemem!

Baza instytucji pomocowych dla osób doświadczających przemocy

Dodatkowym wsparciem dla poradni mailowej jest utworzenie i nowelizacja bazy instytucji pomocowych. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada nowe obowiązki na administrację rządową i na samorządy, zwiększając tym samym zakres oddziaływania oraz pomocy osobom uwikłanym w przemoc.

W Polsce nie ma aktualnej bazy instytucji pomagających w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a dotychczas istniejące są mocno przestarzałe, niekompletne i mało przydatne do pracy w poradni mailowej. Baza instytucji – mimo ogromnego wysiłku do jej utworzenia i prowadzenia – jest wsparciem projektu poradni mailowej.Pomysłodawcą i koordynatorem projektu: poradnia meilow@ jest Kazik Walijewski - specjalista od lat zajmujący się problemem przemocy w rodzinie, mający doświadczenie w tego rodzaju pracy, m.in. dzięki prowadzeniu forum „Niebieska Linia”, oraz facebookowych stron Centrum Praw Kobiet oraz „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Kazik prowadzi też realną grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy i udziela porad z zakresu administracyjno-prawnego.