Odpis aktu urodzenia - jak złożyć wniosek o odpis skrócony lub zupełny?

odpis aktu urodzenia jak złożyć wniosek
Odpis aktu urodzenia - skrócony i zupełny można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Jeden odpis aktu urodzenia otrzymuje się bezpłatnie zaraz po rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli potrzebujesz więcej niż jedną kopię dokumentu lub zupełny odpis aktu urodzenia musisz złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę skarbową.

Odpis aktu urodzenia

Odpis aktu urodzenia otrzymasz przy rejestracji dziecka w urzędzie. Egzemplarz ten otrzymasz bezpłatnie. Jeśli w przyszłości będziesz potrzebowac dodatkowych odpisów, urząd wyda ci je po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty skarbowej. Przepisy dotyczące wydawania odpisów regulują:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
  • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735)

Skrócony odpis aktu urodzenia

Skrócony akt urodzenia zawiera aktualną na dany moment treść aktu, nie pokazuje zmian, jakie byly dokonywane w dokumencie. Można równiez otrzymać wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia, który ma zastosowanie, jeśli załatwiasz sprawy urzędowe za granicą. Dokument wielojęzyczny nie wymaga tłumaczenia.

Odpis skrócony oraz odpis zupełny aktu urodzenia można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej.

Odpis zupełny aktu urodzenia

Odpis zupełny aktu urodzenia jest obszerniejszy od odpisu skróconego. Zawiera treść aktu z momentu jego sporządzenia oraz wszystkie zmiany, które wprowadzane były w dokumencie.

Jak złożyć wniosek o wydanie aktu urodzenia

Wniosek o odpis aktu urodzenia mozna złożyć osobiście w urzędzie, listownie lub przez internet. Druk wniosku o odpis aktu urodzenia otrzymasz USC. We wniosku koniecznie należy zaznaczyć sposób otrzymania odpisu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz dokument potwierdzający twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia

Gotowy odpis aktu urodzenia w postaci tradycyjnej możesz odebrać osobiście w USC lub otrzymać pocztą. Możesz wybrać również formę odbioru dokumentu w postaci elektronicznej na swoją skrzynkę w ePUAP. W tej formie nie są dostępne odpisy wielojęzyczne. Odpis aktu urodzenia może otrzymać osoba, której akt dotyczy oraz, jej małżonek, inna osoba z bliskiej rodziny (rodzic, rodzeństwo, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk) lub  przedstawiciel ustawowy lub opiekun. O wydanie takiego dokumentu może wystąpić również osoba, która uzasadni swój interes prawny, czyli przedstawi dokumenty, które uzasadnią złożenie wniosku (np. zobowiązanie sądu), a także sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny i organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego składa się osobiście lub przez pełnomocnika podobnie jest z odbiorem dokumentu. Pełnomocnik powinien posiadac stosowne upoważnienie.

Ile kosztuje odpis aktu urodzenia?

Za dodatkowe egzemplarze aktu urodzenia nalezy uiścić opłatę skarbową w wysokości:

  • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego;
  • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie w sprawach ubezpieczeń społecznych i zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

 

Aktualizacja: 2017-01-24 Publikacja: 2017-01-24
Ocena: 0
fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij g+skomentuj
forum.mjakmama.pl
wejdź na forum
Serwis mjakmama.pl ma charakter edukacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.