Bliźniaki: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, inne świadczenia

Bliźnięta
fot.: Thinkstock
Wymiar urlopu macierzyńskiego zwiększa się wraz z liczbą dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu i po urodzeniu bliźniąt wynosi 31 tygodni.

Rodzicom, którym urodziły się bliźniaki lub trojaczki przysługuje dłuższy urlop macierzyński i wychowawczy, przysługują im także inne świadczenia dla rodziców wieloraczków. Pojawienie się w domu bliźniaków czy trojaczków to pomnożone szczęście, ale także wyzwanie organizacyjne i finansowe dla rodziny.

Jak długi urlop macierzyński i urlop wychowawczy przysługuje w przypadku wieloraczków? Na jakie wsparcie socjalne mogą liczyć rodzice, którym urodziły się bliźniaki lub trojaczki?

Bliźnięta, trojaczki, czworaczki: urlop macierzyński

Wymiar urlopu macierzyńskiego zwiększa się wraz z liczbą dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu i po urodzeniu bliźniąt wynosi 31 tygodni. Przy trojaczkach jest to 33 tygodnie. Rodzicom czworaczków przysługuje 35 tygodni urlopu macierzyńskiego, a w wypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie rodzice mają prawo do 37 tygodni urlopu.

Jeśli bliźnięta nie urodzą się tego samego dnia to z punktu widzenia prawa pracy poród zakończy się dopiero z dniem urodzenia drugiego z bliźniąt. Do tego czasu pracownica jest jeszcze w ciąży z drugim dzieckiem i powinna mieć wystawione na ten okres zwolnienie lekarskie. Od dnia narodzin drugiego dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 31 tygodni. Jeśli jednak, co czasem się niestety zdarza, jedno z dzieci umrze podczas lub zaraz po porodzie, matce przysługuje wtedy urlop macierzyński w wymiarze odpowiednim do liczby dzieci pozostałych przy życiu. A więc jeśli jedno z bliźniąt zmarło, matka ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Nie przegap

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica – po wykorzystaniu po porodzie ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego – jego pozostałą część może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. W tym celu należy złożyć u pracodawcy wniosek na piśmie i dołączyć do niego zaświadczenie o terminie przyjęcia dziecka do szpitala, wystawione przez szpital.

Bliźnięta: urlop ojcowski

Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie, a zatem urlop ojcowski w przypadku porodu mnogiego jest taki sam jak w przypadku urodzenia jednego dziecka i może trwać maksymalnie dwa tygodnie.

Bliźnięta: urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to ten, który jedno z rodziców może wziąć bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. W przypadku ciąży mnogiej jest on o dwa tygodnie dłuższy niż zazwyczaj i gdy urodzą się wieloraczki wynosi 34 tygodnie. A zatem sumując urlopy macierzyński i rodzicielski, na opiekę nad bliźniętami można otrzymać do 65 tygodni płatnego urlopu (31+34), w przypadku trojaczków będzie to 67 tygodni (33+34) itd.

>> Urlop macierzyński przed porodem - czy przed urodzeniem dziecka przysługuje macierzyński?

Bliźnięta: zasiłek macierzyński

Wysokość zasiłku macierzyńskiego nie zależy od liczby dzieci – oblicza się go tak samo jak po urodzeniu jednego dziecka. Jest on natomiast dłużej wypłacany, bo dłużej trwa urlop macierzyński. Jeśli matka wciągu 21 dni od porodu zadeklaruje, że chce wykorzystać od razu po macierzyńskim urlop rodzicielski – przez cały ten czas będzie otrzymywać 80 procent wynagrodzenia. Jeśli natomiast po porodzie złoży wniosek tylko o urlop macierzyński, a na urlop rodzicielski zdecyduje się później, to podczas tego pierwszego urlopu będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 100 procent wynagrodzenia, a podczas drugiego – 60 procent.

Bliźnięta: świadczenie rodzicielskie, tzw. „kosiniakowe”

„Kosiniakowe” to potoczna nazwa nowego świadczenia rodzicielskiego, które jest wypłacane od początku tego roku. Przysługuje ono każdej matce, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ nie płaciła składek na ZUS, a więc dotyczy to kobiet bezrobotnych, pracujących na umowę-zlecenie, studentek itd. Kwota tego świadczenia to 1000 zł miesięcznie i nie wzrasta ona wraz z liczbą urodzonych dzieci, ale za to wydłuża się okres wypłacania tego zasiłku. I tak, o ile „kosiniakowe” na jedno dziecko jest wypłacane przez 52 tygodnie, to w przypadku urodzenia bliźniąt będzie to 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, a pięcioraczków – 71 tygodni. By otrzymać to świadczenie, należy wypełnić wniosek i złożyć go w swoim urzędzie miasta lub gminy.

Polecamy też

Bliźnięta: urlop wychowawczy

Wymiar urlopu wychowawczego nie zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, zawsze wynosi do 36 miesięcy. Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego – to znaczy, że jeden miesiąc jest przypisany rodzicowi na wyłączność, a więc np. jeśli tylko matka korzysta z tego urlopu, to może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy. Urlop wychowawczy jest bezpłatny.

Bliźnięta: dodatek do zasiłku rodzinnego

Rodzicom, którzy otrzymują zasiłek rodzinny (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674zł miesięcznie), przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie. W 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w takich sytuacjach dodatek przysługuje na każde z dzieci. Oznacza to, że w przypadku bliźniąt dodatek powinien wynosić 800 zł, a w przypadku trojaczków – 1200 zł miesięcznie. Dodatek ten rodzice wieloraczków dostają również dłużej – nie przez 24 (jak jest przy jednym dziecku), a przez 36 miesięcy.
 

Aktualizacja: 2017-02-28 Publikacja: 2016-05-05
Ocena: 0
fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij g+skomentuj
forum.mjakmama.pl
wejdź na forum
Serwis mjakmama.pl ma charakter edukacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.